Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patologie ledvin a jejich vyšetřovací metody
Název práce v češtině: Patologie ledvin a jejich vyšetřovací metody
Název v anglickém jazyce: Renal pathology and diagnostic methods
Klíčová slova: ledviny, vyšetřovací metody
Klíčová slova anglicky: renal, diagnostic methods
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
KOLOMBO, Ivan, Tomáš HANUŠ a Karel ODRÁŽKA. Karcinom ledviny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 279 s. ISBN 978-80-204-2344-3.
RYŠAVÁ, Romana a Pavel BREJNÍK. Základy nefrologie 2011: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011, 16 s. ISBN 978-80-86998-46-6.
VIKLICKÝ, Ondřej, Sylvie SULKOVÁ a Ivan RYCHLÍK. Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace. 1. vyd. Praha: Tigis, 2007, 182 s. ISBN 978-80-903750-4-8.
HORÁČKOVÁ, Miroslava, Otto SCHÜCK a Karel MATOUŠOVIC. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012, 191 s. ISBN 978-80-246-1540-0
Předběžná náplň práce
Rešerše na téma patologie ledvin, jejich detailní zpracování a zeměření se na v současnosti využívané vyšetřovací metody patologií ledvin. Konzultace s nefrologem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review of the theme renal pathology, detailed processing and focusing on the currently used diagnostic methods of renal pathology. Consultation with a nephrologist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK