Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí přírody Františka z Assisi
Název práce v češtině: Pojetí přírody Františka z Assisi
Název v anglickém jazyce: The Concept of Nature by Francis of Assisi
Klíčová slova: František z Assisi, příroda, dobré Boží stvoření, Chvalozpěv stvoření, Vita prima, Vita secunda, Legenda Maior, Kvítky
Klíčová slova anglicky: Francis of Assisi, God’s good creation, Canticle of the Creatures, Vita prima, Vita secunda, Legenda Maior, Little flowers
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: Mgr. Matěj Hájek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK