Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na informace o životním prostředí v kontextu svobodného přístupu k informacím
Název práce v češtině: Právo na informace o životním prostředí v kontextu svobodného přístupu k informacím
Název v anglickém jazyce: Right to environmental information in the context of a free access to information
Klíčová slova: Informace o životním prostředí, Právo životního prostředí, Aarhuská úmluva
Klíčová slova anglicky: Environmental information, Environmental law, Aarhus Convention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2016
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 13:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 338 - 3. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK