Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodické přístupy konstrukce pracovních listů pro účely terénní výuky geomorfologie
Název práce v češtině: Metodické přístupy konstrukce pracovních listů pro účely terénní výuky geomorfologie
Název v anglickém jazyce: Methodology approaches to worksheets design for field teaching of geomorphology
Klíčová slova: geomorfologie, pracovní listy, terénní výuka
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zhodnotit metodické přístupy a postupy vhodných k tvorbě pracovních listů terénně orientované výuky a konstrukce typových příkladů pracovních listů pro potřeby geomorfologické terénní výuky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK