Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh kartografického zpracování dat v územně analytických podkladech
Název práce v češtině: Návrh kartografického zpracování dat v územně analytických podkladech
Název v anglickém jazyce: Proposal for a cartographic visualization of data in the planning analytical documents
Klíčová slova: územně analytické podklady, tematická kartografie
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Žáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 11.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Jakub Jaroš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je navrhnutí správné kartografické vizualizace dat v územně analytických podkladech a realizace navrženého řešení na územně analytických podkladech vybraných obcí. Práce v sobě zahrnuje následující dílčí cíle:
- charakteristiku územně analytických podkladů s důrazem na popis dat, které jsou prezentovány ve formě kartografických výstupů,
- návrh obsahu tematických map, které by měly být součástí územně analytických podkladů,
- návrh vzorových kartografických výstupů pro data v územně analytických podkladech včetně návrhu znakového klíče pro zvolené tematické mapy a návrhu mapové kompozice,
- realizaci navržené podoby kartografických výstupů na vybraném vzorku územně analytických podkladů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK