Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC stanovení vybraných insekticidů v kosmetickém přípravku
Název práce v češtině: HPLC stanovení vybraných insekticidů v kosmetickém přípravku
Název v anglickém jazyce: HPLC determination of selected incestisides in cosmetic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2011
Datum zadání: 07.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2013
Datum a čas obhajoby: 15.11.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Churáček a kol.: Analytická chemie
Databáze Sciencedirect.com
Cohen a kol.: Multidimensional liquid chromatography
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK