Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prožívání smyslu života očima seniorů
Název práce v češtině: Prožívání smyslu života očima seniorů
Název v anglickém jazyce: The meaning of life from the seniors´ point of view
Klíčová slova: smysl života, senioři, stáří
Klíčová slova anglicky: the meaning of life, seniors, old age
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Pincová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK