Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii
Název práce v češtině: Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii
Název v anglickém jazyce: Preparation and testing of capillary monolithic columns for hydrophobic interaction chromatography
Klíčová slova: monolitické kolony, kapilární chromatografie, hydrofobní interakční chromatografie
Klíčová slova anglicky: monolithic columns, capillary chromatography, hydrophobic interaction chromatography
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 06.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat přípravou methakrylátových monolitických kolon, optimalizací jednotlivých kroků přípravy a složení polymerizační směsi. Připravené monolitické kolony budou testovány ve smyslu základních chromatografických parametrů a nejlepší kolony budou použity pro separace modelových směsí biologicky aktivních látek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma project deals with the preparation of methacrylate monolithic columns. The particular preparation steps will be optimize as well as the composition of the polymerization mixture. Basic chromatographic parameters of the prepared monolithic columns will be determined. Some of the synthesized monoliths will be used for separation of model mixture of bioactive compounds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK