Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Content and Language Integrated Learning with ICT using the Interactive Whiteboard
Název práce v češtině: Jazykově integrovaná výuka IT s využitím interaktivní tabule
Název v anglickém jazyce: Content and Language Integrated Learning with ICT using the Interactive Whiteboard
Klíčová slova: CLIL, informační a komunikační technologie, cizí jazyk, obsahový předmět, obsahově a jazykově integrované učení
Klíčová slova anglicky: CLIL, Content and Language Integrated Learning, ICT, Information and Communication Technology, IWB, Interactive Whiteboard, second language, non-language subject
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2013
Datum zadání: 25.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Barbora Müller Dočkalová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nastudování teoretické literatury
2. Stanovení východiska
3. Vypracování případových studií
4. Analýza
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Anderson, Terry. “Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction.” The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol 4 (2). Athabasca University. Oct. 2003. Web. 2 Aug. 2013-
Baťková, Jitka. Projekt NIDV „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“ - CLIL NIDV. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. 2011. Web 23 Jul. 2013.
Beardsmore, Hugo Baetens. “Bilingual Education: Factors and Variables.” Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Ed. Ofelia García. Wiley-Blackwell. 2011. Web. 19 Aug. 2013.
Bertaux, Pat et al. The CLIL Teacher’s Competences Grid. n. p. 2010. Web. 5 Aug. 2013.
Blondin, Christiane et al. “Foreign Languages in Primary and Pre-School Education. Context and Outcomes.” Report for DG 22, European Commission. 1998. Web. 12 Sep. 2013.
Breidbach, Stephan and Viebrock, Britta. “CLIL in Germany: Results from Recent Research in a Contested Field of Education.” International CLIL Research Journal, Vol 1 (4). 2012. Web. 12 Aug. 2013.
“Teacher Zone – CLIL.” Cambridge English. Cambridge University Press. 2013. Web. 25 Aug. 2013.
Chatti, Mohamed Amine. Personal Environments Loosely Joined. Mohamed Amine Chatti's ongoing research on Knowledge and Learning Blog. 2 Jan. 2007. Web. 10 Oct. 2013.
Comenius - School Education (Socrates Action1). [European Commission].2007. Web. 07 Oct. 2013.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe – Eurydice Survey. Eurydice European Unit. 2006. Web. 16. Sept. 2013.
Coyle, Do et al. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press. 2010. Web. 25 Jul. 2013.
Coyle, Do. “Content and Language Integrated Learning: towards a connected research agenda for CLIL pedagogies.” International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol 10 (5). 2007. Web. 26 Aug. 2013.
Dewey, John. My Pedagogic Creed. School Journal, vol. 54. 1987. Web. 13 Aug. 2013.
Dillenbourg, Pierre. “Virtual Learning Environments.” Learning in the New Millenium:
Building New Education Strategies for Schools. University of Geneva. 2000. Web. 29 Jul. 2013.
Duffy, Jill. Best Free Language Learning Apps. PC Magazine. 18 Jan. 2013. Web. 25 Sept. 2013.
Education, Youth and Culture. 2661st Council meeting. European Council. 23 May 2005. Web. 21 Jul. 2013.
EU Languages and Language policy. [European Commission]. 05 July 2013. Web. 07 Oct. 2013.
“Eurobarometer: 98% say language learning is good for their children, but tests highlight skills gap.” Europa Press Releases Database. European Commission. 21 Jun. 2013. Web. 16 Aug. 2013.
European Year of Languages 2001. [European Commission]. 06 Dec. 2005. Web. 07 Oct. 2013.
Genesee, Fred. “What do we know about bilingual education for majority language students?” Handbook of bilingualism and multiculturalism. Ed. Tej Bhatia and William Ritchie. Malden, Blackwell. 2004. Web. 25 Aug. 2013.
Grin, Francois. Added Value of CLIL. The Changing European Classroom – The Potential of Plurilingual Education. Luxembourg. March 2005. Print.
Frigols, María Jesús. CLIL in Europe. Valencia Board of Education. 27 Feb. 2010. Web. 17 Aug. 2013.
Hlaváčová, Michaela et al. Seznamte se s CLILem. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP. 2011. Web. 1 Sept. 2013.
Hoffmannová, Marie and Novotná, Jarmila "CLIL - nový směr ve výuce," Cizí jazyky, 46, 1. 2002. Web. 22 March 2013.
Holmes, Brian. ICT for Education in Europe and the new EU2020 Strategy - Policy and Practice. Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture, European Commission. Valencia. 11 June 2010. Web. 10 Oct. 2013.
Horizon Report 2012 K-12 Edition. New Media Consortium. 2012. Web. 13 Jul. 2013.
Johnstone, R. “Addressing the age-factor in learning an additional language: some implications for languages policy.” Address at the Spanish EU Presidency conference. Foreign Language Learning Needs in Education Systems, Valencia, Spain. 2002. Web. 16 Oct. 2013.
Kim et al. Distinct cortical areas associated with native and second languages. Nature, Vol.388, 10 July 1997. Web. 21 Jul. 2013.
Lenneberg, Eric. “On Explaining Language.” Science New Series, Vol. 164 (3880). 9 May 1969. Web. 3 Sept. 2013.
Maiworm, Friedhelm et al. Study of the Impact of Comenius Assistantships. European Commission, DG Education and Culture. Kassel. 2010. Web. 12 Aug. 2013.
Marsh, David. "The CLIL Compendium Rationale." CLIL Compendium. National CLIL Coordinating organisation in the Netherlands. 2001. Web. 4 Oct. 2013.
---. “English as Medium of Instruction in the New Global Linguistic Order: Global Characteristics, Local Consequences.” METSMaC 2006. The Beach Rotana Hotel and Towers, Abu Dhabi. 2006. Web. 23 Aug. 2013.
---. CLIL: An interview with Professor David Marsh. International House Journal of Education and Development. 2009. Web. 25 Aug. 2013.
Marsh, David et al. Profiling European CLIL Classroom: Languages Open Doors. European Platform for Dutch Education, The Netherlands & University of Jyväskylä, Finland. 2001. Web. 28 Aug. 2013.
Marsh, Herbert et al. “Late Immersion and Language of Instruction in Hong Kong High Schools: Achievement growth in language and non-language subjects.” Harvard Educational Review 70. 2000. Web. 26 Sept. 2013.
McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill, New York. 1964. Web. 20 Jul. 2013.
Mishra, Punya and Koehler, Matthew J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record 108 (6). Teachers College, Columbia University. 2006. Web. 12 Oct. 2013.
Navés, Teresa et al. “Module 2 Second Language Acquisition for CLIL.” TIE-CLIL Professional Development Course. Milano, M.I.U.R. 2002. Web. 16 Jun. 2013.
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007–2013. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2013.Web. 15 Sept. 2013.
Pavesi, Maria et al. Teaching Through a Foreign Language. M.I.U.R. Milan, Italy, 2001. Web. 10 Aug. 2013.
Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 –2006. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee of the Regions. [European Commission]. 2003. Web. 22 Jul. 2013.
Reber, Arthur S. Implicit Learning and Tacit Knowledge. NY: Oxford University Press. 1993. Web. 25 Sept. 2013.
Stevens, Anne and Shield, Lesley. Study on the impact of Information and Communications Technology (ICT) and New Media on Language Learning – Annexe I. Ellinogermaniki Agogi, 2009. Web. 15 Jul. 2013.
---. Study on the impact of Information and Communications Technology (ICT) and New Media on Language Learning – Annexe II. Ellinogermaniki Agogi, 2009. Web. 15 Jul. 2013.
---. Study on the impact of Information and Communications Technology (ICT) and New Media on Language Learning – Annexe III. Ellinogermaniki Agogi, 2009. Web. 15 Jul. 2013.
---. Study on the impact of Information and Communications Technology (ICT) and New Media on Language Learning - Final Report. Ellinogermaniki Agogi, 2009. Web. 15 Jul. 2013.
Šmídová, Tereza. Projekty CLIL v ČR. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. 21 May 2013. Web. 1 Oct. 2013.
Ting, Yen-Ling Teresa. “CLIL Appeals to How the Brain Likes Its Information: Examples From CLIL-(Neuro)Science.” International CLIL Research Journal, Vol 1 (3). 2010. Web. 14 Oct. 2013.
Vickery, Graham and Wunsch-Vincent, Sacha. Participative Web and User-Created Content WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING. Paris: OECD. 2007. Web. 19 Aug. 2013.
White Paper on Education and Training – Teaching and Learning – Towards the Learning Society. [European Commission]. Nov. 1995. Web. 20 Jul. 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK