Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ale především láska! Ze života členek Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Název práce v češtině: Ale především láska! Ze života členek Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Název v anglickém jazyce: Love First Of All! From The Life Of The Congregation Of Sisters Of Mercy Of St. Borromeo
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2013
Datum zadání: 25.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK