Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis
Název práce v češtině: Studium aritmetických struktur a teorií s ohledem na reprezentační a deskriptivní analýzu
Název v anglickém jazyce: Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis
Klíčová slova: lineární aritmetika, eliminace kvantifikátorů, Peanova aritmetika, extenze Presburgerovy aritmetiky, kvazieuklidovské okruhy
Klíčová slova anglicky: linear arithmetic, quantifier elimination, Peano arithmetic, extensions of Presburger arithmetic, quasi-Euclidean rings
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2013
Datum a čas obhajoby: 20.12.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK