Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika osvobození v díle Enrique Dussela
Název práce v češtině: Etika osvobození v díle Enrique Dussela
Název v anglickém jazyce: Ethics of Liberation in the Works of Enrique Dussel
Klíčová slova: Enrique Dussel, etika osvobození, etika společenství
Klíčová slova anglicky: Enrique Dussel, Ethics of Liberation, Ethics and Community
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Halama, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK