Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rotavirové gastroenteritidy v kraji Vysočina a možnosti prevence
Název práce v češtině: Rotavirové gastroenteritidy v kraji Vysočina a možnosti prevence
Název v anglickém jazyce: Rotaviral gastroenteritis in District Vysočina and its prevention
Klíčová slova: rotavirová gastroenteritida, rotaviry, prevence, očkování
Klíčová slova anglicky: rotavirus gastroenteritis, rotavirus, prevention, vaccination
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza epidemiologické situace v Kraji Vysočina v letech 2009 - 2013 a možnosti prevence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of epidemiological situation in Dictrict Vysocina in the period of the years 2009 - 2013 and its prevention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK