Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Port of QEMU to HelenOS
Název práce v češtině: Port QEMU na HelenOS
Název v anglickém jazyce: Port of QEMU to HelenOS
Klíčová slova: QEMU, HelenOS, emulace, virtualizace, portace software
Klíčová slova anglicky: QEMU, HelenOS, emulation, virtualization, porting software
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2013
Datum zadání: 29.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Dominik Škoda
 
 
 
Zásady pro vypracování
QEMU is a machine emulator that is able to emulate environment of various hardware platforms, including PC, PowerPC, ARM and SPARC. The goal of this master thesis is to port QEMU to HelenOS, thus allowing developers run the emulation of HelenOS inside HelenOS. The thesis contains a detailed analysis of the possible porting approaches (including the port of prerequisite libraries or their replacements) and an analysis of the features of QEMU (a reasonable subset of all features of QEMU) that are essential for achieving the goal and features that can be omitted in the prototype implementation. The primary focus of the implementation is to support the PC (x86 and x86-64) guest environment. Although not part of the prototype implementation, the thesis also focuses on analyzing the requirements for running QEMU as a virtualization hypervisor in HelenOS.
Seznam odborné literatury
[1] QEMU homepage, http://wiki.qemu.org/
[2] ​QEMU user's manual, http://wiki.qemu.org/Manual
[3] ​Getting started developing QEMU, http://wiki.qemu.org/Documentation/GettingStartedDevelopers
[4] Maintenance instructions for the port of binutils to HelenOS, http://trac.helenos.org/wiki/BinutilsMaintenance
Předběžná náplň práce
QEMU is a machine emulator that is able to emulate environment of various hardware platforms, including PC, PowerPC, ARM and SPARC. The goal of this master thesis is to port QEMU to HelenOS, thus allowing developers run the emulation of HelenOS inside HelenOS. The thesis contains a detailed analysis of the possible porting approaches (including the port of prerequisite libraries or their replacements) and an analysis of the features of QEMU (a reasonable subset of all features of QEMU) that are essential for achieving the goal and features that can be omitted in the prototype implementation. The primary focus of the implementation is to support the PC (x86 and x86-64) guest environment. Although not part of the prototype implementation, the thesis also focuses on analyzing the requirements for running QEMU as a virtualization hypervisor in HelenOS.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
QEMU is a machine emulator that is able to emulate environment of various hardware platforms, including PC, PowerPC, ARM and SPARC. The goal of this master thesis is to port QEMU to HelenOS, thus allowing developers run the emulation of HelenOS inside HelenOS. The thesis contains a detailed analysis of the possible porting approaches (including the port of prerequisite libraries or their replacements) and an analysis of the features of QEMU (a reasonable subset of all features of QEMU) that are essential for achieving the goal and features that can be omitted in the prototype implementation. The primary focus of the implementation is to support the PC (x86 and x86-64) guest environment. Although not part of the prototype implementation, the thesis also focuses on analyzing the requirements for running QEMU as a virtualization hypervisor in HelenOS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK