Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atmospheric aerosol: physical-chemical characterisation and source apportionment
Název práce v češtině: Atmosferický aerosol: fyzikálně-chemická analýza a odhad zdrojů
Název v anglickém jazyce: Atmospheric aerosol: physical-chemical characterisation and source apportionment
Klíčová slova: nanoaerosol, chemické složení, velikostní distribuce, městské prostředí
Klíčová slova anglicky: nanoaerosol, chemical composition, size distribution, urban atmosphere
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2013
Datum zadání: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 27.02.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2018
Oponenti: Dr. Ing. Vladimír Ždímal
  prof. Gerhard Lammel, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK