Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Elektrofyziologické změny během rozvoje kortikální fototrombotické ischemické léze a epilepsie
Název práce v češtině: Elektrofyziologické změny během rozvoje kortikální fototrombotické ischemické léze a epilepsie
Název v anglickém jazyce: Electrophysiological changes during development of cortical photothrombotic ischemic lesion and epilepsy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2013
Datum zadání: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 13.03.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.03.2014
Oponenti: doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK