Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spatial modeling of brain tissue
Název práce v češtině: Modelování prostorových vlastností mozkové tkáně
Název v anglickém jazyce: Spatial modeling of brain tissue
Klíčová slova: Neuronové sítě, Celulární automaty, Kognitivní vědy, Evoluční algoritmy
Klíčová slova anglicky: Neural networks, Cellular automata, Cognitive science, Evolutionary algorithms
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2014
Oponenti: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Continuously extended biological knowledge about the organic brain has given rise to numerous models in computer science. There are two aims which drive the exploration. The first is to build biologically plausible models of cells and offer an explanation of what is being observed, while the second is to develop useful mathematical tools for solving complex problems. The thesis will address the former area and verify the results using the latter. The student will investigate spatial properties of brain tissue and present a model incorporating the principle ideas acquired. Computational strength of the model will be examined both theoretically and experimentally, and a formal definition and a software implementation will be provided.
Seznam odborné literatury
[1] ALONSO-SANZ, Ramon. Discrete systems with memory. Hackensack, N.J.: World Scientific, 2011

[2] ROJAS, Raúl. Neural networks: a systematic introduction. New York: Springer-Verlag, 1996

[3] BEAR, Mark F., Barry W. CONNORS, Michael A. PARADISO. Neuroscience: exploring the brain. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, xxxviii, 857 pages.

[4] MITCHELL, Melanie. An introduction to genetic algorithms. Cambridge: MIT Press, 1998, viii, 209 pages.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK