Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Validace metody stanovení amiodaronu a jeho metabolitu pomocí HPLC
Název práce v češtině: Validace metody stanovení amiodaronu a jeho metabolitu pomocí HPLC
Název v anglickém jazyce: Validation of the method for amiodaron and its metabolite determination by HPLC
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury z oblasti chromatografických metod se zaměřením na HPLC a analýzu derivátů hormonů štítné žlázy
2. Volba metody HPLC na základě poznatků získaných rešerší literatury, vypracování metody
3. Validace metody a její použití při stanovení vzorků s amiodaronem
4. Zpracování písemného elaborátu k obhajobě
Seznam odborné literatury
Lucie Nováková, Michal Douša a kol.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. a II. Praha 2013
Marvin C. McMaster: LC/MS A Practical User´s Guide. John Wiley 2005
LLoyd R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch: Practical HPLC Method Development. Second Edition. John Wiley 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK