Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva
Název práce v češtině: Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva
Název v anglickém jazyce: Value added tax from the perspective of Czech and European law
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty (DPH), nepřímá daň, harmonizace, Evropská unie (EU), členský stát EU, vnitřní trh.
Klíčová slova anglicky: Value Added Tax (VAT), indirect tax, harmonization, the European Union (EU), the member state of the EU, internal market.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 09:30
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK