Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozemní seismické zdroje v seismickém průzkumu
Název práce v češtině: Pozemní seismické zdroje v seismickém průzkumu
Název v anglickém jazyce: Land Seismic Sources in Exploration Seismology
Klíčová slova: Seismický průzkum, zdroj seismické energie, seismický vibrátor
Klíčová slova anglicky: Seismic Survey, Seismic Energy Source, Seismic Vibrator
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 12.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat zdroji seismické energie, které používá seismický průzkum.
Poskytne celkový přehled používaných zdrojů, u každého zdroje bude jeho popis, shrnutí základních vlastností a specifikováno bude, k jakým úkolům je daný typ zdroje vhodný/nevhodný.
Práce může obsahovat přehled historického vývoje zdrojů.
Speciální pozornost by mohla být věnována vibračním zdrojům, mohla by tu být i vlastní experimentální část.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK