Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ray-based Born approximation
Název práce v češtině: Bornova aproximace založená na paprskové metodě
Název v anglickém jazyce: Ray-based Born approximation
Klíčová slova: Bornova aproximace, paprsková teorie, rychlostní model, perturbace
Klíčová slova anglicky: Born approximation, ray theory, velocity model, perturbation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2013
Datum zadání: 19.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2013
Datum a čas obhajoby: 19.12.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK