Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Problém přirozenosti ženy
Název práce v češtině: Problém přirozenosti ženy
Název v anglickém jazyce: Problem of Woman’s Nature
Klíčová slova: žena, přirozenost, dějiny, výchova, vůle
Klíčová slova anglicky: woman, natur, history, education, will
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2013
Datum zadání: 14.11.2014
Datum a čas obhajoby: 11.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza fenoménu přirozenost v dějinách

fenomén přirozenosti v současné době

problematika přirozenosti v dnešní době
Seznam odborné literatury
Analysis of phenomenon of natur in history
phenomenon of natur today
problem of natur today
Předběžná náplň práce
Rozbor Laotsovy filosofie "Tao" jako přirozenost
Rozbor Aristotelova pojetí pojmu "Telos"
Platón a jeho pojem přirozenosti v Symposiu
novoplatonici a jejich recepce problému přirozenosti
Současnost jako terén pro přirozenost ženy a muže
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK