Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén domov
Název práce v češtině: Fenomén domov
Název v anglickém jazyce: Phenomenon of Home
Klíčová slova: domov, fenomenologie, básnění, bydlení, cizota
Klíčová slova anglicky: home, phenomenology, poetry, habitation, foreign
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2013
Datum zadání: 14.11.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Fenomén domova v dějinách

Domov z hlediska Jana Patočky
Domov z hlediska M. Heidegggera
Domov v básnické recepci: Halas, Hora, Holan, Mácha
Problematika domova v současné době


Seznam odborné literatury
Heidegger, M. Básnicky bydlí člověk.Praha : Oikumene, 2006.ISBN 80-7298-165-X
Patočka, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha : Čsl. spisovatel, 1992, ISBN 80-202-0365-6
Hogenová, A.Jak pečujeme o svou duši. Praha : UK PedF, 2008, ISBN 978-80-7290-349-8
Halas, F. Torzo naděje. Praha : SNKL, 1959
Halas F. Hlas domova. Praha : Odeon, 1979.
Holan, V. Terezka Planetová. Praha : MF, 1962.
Hora, J. Domov a jiné básně. Praha : SNKL, 1961.
Předběžná náplň práce
Rozbor filosofických a literárních pramenů, jejich fenomenologická interpretace a srovnání s problematikou recepce domova v dnešní době
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of philosophical and literary sources and their phenomenological interpretation and comparation with reception of problematic home today
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK