Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturní a regulační aspekty aktivace kinázy Src
Název práce v češtině: Strukturní a regulační aspekty aktivace kinázy Src
Název v anglickém jazyce: Structural and regulatory aspects of Src kinase activation
Klíčová slova: Src, SH3 doména, FRET senzor, struktura, fokální adheze, invazivita, transformace
Klíčová slova anglicky: Src, SH3 domain, FRET sensor, structure, focal adhesions, invasiveness, transformation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
  RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK