Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The study of Xenopus tropicalis testis-derived stem cells
Název práce v češtině: Studium kmenových buněk odvozených z varlat Xenopus tropicalis
Název v anglickém jazyce: The study of Xenopus tropicalis testis-derived stem cells
Klíčová slova: testikulární kmenové buňky, migrace, diferenciace, Xenopus tropicalis
Klíčová slova anglicky: testicular stem cells, migration, differentiation, Xenopus tropicalis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum a čas obhajoby: 07.06.2019 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Oponenti: RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
  RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Testikulární nebo spermatogoniální kmenové buňky (TSC nebo SSC) představují zajímavý, eticky přijatelný zdroj pluripotentních buněk pro tkáňové náhrady. V laboratoři školitele se podařilo ustanovit stabilní buněčnou linii odvozenou z varlat juvenilních samců Xenopus tropicalis. Podkladová vrstva tvořená pre-Sertoliho buňkami umožňuje proliferaci kolonií testikulárních kmenových buněk, které pozitivně reagují na test alkalické fosfatázy (AP - test). Transplantace TSC do časných embryí a peritoneální dutiny pulců pomůže odhalit jejich migrační potenciál. Analýzy expresních profilů injikovaných TSC pomocí single cell RT-qPCR stanoví jejich diferenciační rozsah. Zvolený obojživelničí model (Xenopus tropicalis) má celou řadu výhod oproti savcům (myš), a to hlavně vnější oplození a velké množství (stovky až tisíce) potomků v rámci jednoho transplantačního experimentu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Testicular or spermatogonial stem cells (TSCs or SSCs) represent an interesting source of pluripotent cells for the individual cell-based therapy in humans without ethical and immunological consequences. In our laboratory we succeeded in the isolation and propagation of stabile culture of Xenopus tropicalistesticular cells derived from juvenile individuals exhibiting morphological characteristics of pre-Sertoli cells. Interestingly, this feeder layer enables the proliferation of TSC colonies with positive reaction to alkaline phosphatase. Combination of TSCs transplantation into blastulae and tadpole peritoneal cavities with subsequent gene expression profiling using single cell RT-qPCR allows us to determine their migration as well as differential potential in vivo. Amphibian model has a great advantage against mammals in outer development of hundreds of transplanted embryos and tadpoles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK