Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí
Název práce v češtině: Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí
Název v anglickém jazyce: Migration, foreigners and the city: socio-spatial differentiation and local social environment
Klíčová slova: mezinárodní migrace, cizinci, město, sociálně-prostorová diferenciace, sociální prostředí, Česko, Praha
Klíčová slova anglicky: international migration, foreigners, city, socio-spatial differentiation, social environment, Czechia, Prague
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
  Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK