Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozložení tepelných toků na stěnu tokamaku způsobených okrajovými nestabilitami
Název práce v češtině: Rozložení tepelných toků na stěnu tokamaku způsobených okrajovými nestabilitami
Název v anglickém jazyce: Distribution of power fluxes to plasma-facing components of tokamak due to edge-localized modes
Klíčová slova: ELMy, fúze, tepelný tok, plazma, RMP, tokamak
Klíčová slova anglicky: ELMs, fusion, heat, flux, plasma, RMPs, tokamak
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Cahyna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Jakub Urban
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s literaturou týkající se ztrát energie v okrajových nestabilitách typu ELM (Edge-Localized Mode) a otisků (footprints) na divertoru způsobených magnetickými poruchami.
2) Odhad stacionárních tepelných toků na stěnu tokamaku a magnetických poruch pro konfiguraci plazmatu v tokamaku COMPASS metodou "tangle distance" [8].
3) Zahrnutí magnetických poruch do částicového modelu ztrát energie v ELM při použití modelu vytvořeného A. Kirkem a kol. [3].
4) Pokus o porovnání modelových výsledků s experimentálními měřeními časové a prostorové struktury ELM na tokamaku COMPASS nebo MAST.
Seznam odborné literatury
[1] J. Freidberg, Plasma Physics and Fusion Energy (2008), Cambridge University Press.
[2] P. Cahyna, Diffusion of particles from tokamak by stochastization of magnetic field lines (2010), Disertační práce, MFF UK, Praha.
[3] A. Kirk, et al. (2007), Plasma Phys. Control. Fusion 49 1259.
[4] O. Schmitz et al. (2013), J. Nucl. Mat. 438 S194.
[5] A. Thornton et al. (2013), J. Nucl. Mat. 438 S199.
[6] A. Loarte et al. (2013), in Proc. 24th Int. Conf., San Diego, 2012, ITR/1-2
http://www-naweb.iaea.org/napc/physics/FEC/FEC2012/papers/152_ITR12.pdf .
[7] T. E. Evans et al. (2005), J. Phys. Conf. Ser. 7 174.
[8] P. Cahyna et al. (2013), Method for comparison of tokamak divertor strike point data with magnetic perturbation models, Nucl. Fusion, submitted.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=678
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=678
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK