Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Retrográdní signalizace mezi mitochondriemi a jádrem u kvasinek.
Název práce v češtině: Retrográdní signalizace mezi mitochondriemi a jádrem u kvasinek.
Název v anglickém jazyce: Yeast retrograde signaling pathway between mitochondria and the nucleus
Klíčová slova: Saccharomyce cerevisiae, retrográdní dráha, diauxická tranzice, citrátsyntáza, glyoxalátový cyklus, mitochondrie, peroxisom
Klíčová slova anglicky: Saccharomyce cerevisiae, retrograde pathway, diauxic transition, citrate synthase, glyoxylate cycle, mitochondria, peroxisome
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK