Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Astrocyte volume regulation during aging
Název práce v češtině: Regulace objemu astrocytů v průběhu stárnutí
Název v anglickém jazyce: Astrocyte volume regulation during aging
Klíčová slova: astrocyty, regulace objemu, stárnutí, trojrozměrná konfokální morfometrie, hypotonický stres
Klíčová slova anglicky: astrocytes, volume regulation, aging, three-dimensional confocal morphometry, hypoosmotic stress
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je objasnit změny v regulaci objemu u astrocytů v průběhu stárnutí metodou 3D-konfokální mikroskopie, s použitím transgenních myší, u kterých je zelený fluorescenční protein exprimován pod promotorem pro gliální fibrilární acidický protein (GFAP/EGFP myši). Objemové změny astrocytů budou vyvolány hypotonickým stresem nebo zvýšenou extracelulární koncentrací draslíku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to elucidate changes in volume regulation in astrocytes during aging using 3D confocal morphometry. The study will be done in transgenic mice expressing enhanced green fluorescent protein under glial fibrillar acidic protein promoter (GFAP/EGFP mice). Astrocyte swelling will be induced either by hypotonic stress or by elevating extracellular concentration of potassium.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK