Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské reálie ve vyučování
Název práce v češtině: Francouzské reálie ve vyučování
Název v anglickém jazyce: French life and institutions in teaching
Klíčová slova: francouzské reálie, la civilisation, učebnice, publikace zaměřené na reálie
Klíčová slova anglicky: life and institutions, la civilisation, textbooks, publications focused on life and institutions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Silva Machleidtová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK