Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dávek v hmotné nouzi na motivaci snahy klienta úřadu práce k začlenění se do pracovního procesu
Název práce v češtině: Vliv dávek v hmotné nouzi na motivaci snahy klienta úřadu práce k začlenění se do pracovního procesu
Název v anglickém jazyce: Influence of Social Benefits of Material Need on the Motivation of Employment Office Clients to Integrate into the Working Process
Klíčová slova: Úřad práce, zaměstnanost, pasivní politika zaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, klient, dávky v hmotné nouzi
Klíčová slova anglicky: Employment office, employment, passive policy of employment, types of unemployment, client and social benefits in material need
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Základním cílem mé diplomové práce je zjistit vliv dávek v hmotné nouzi v závislosti na snahu klientů úřadů práce o začlenění se do pracovního procesu. Práce se především snaží o zjištění, zda je pasivní politika zaměstnanosti, tedy možnost pobírání sociálních dávek efektivní. Zda mají nezaměstnaní jedinci, evidovaní na úřadě práce motivaci usilovat o přijetí do zaměstnání. Diplomová práce se dále snaží objasnit hlavní příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti a její dopady na jedince. Práce si pokládá za cíl zjistit, zda je pobírání dávek v hmotné nouzi efektivní či zda je spíše demotivující vůči snaze případného začlenění se do pracovního procesu. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je pobírání dávek v hmotné nouzi jedním z důvodů vzniku cyklu chudoby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK