Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783).
Název práce v češtině: Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783).
Název v anglickém jazyce: Capuchin Order and its activities in Bohemia and Moravia between 1673-1783.
Klíčová slova: kapucíni|monasteriologie|řeholní řády|Čechy a Morava|česko-moravská kapucínská provincie|1673-1783|řeholní historiografie|kolektivní paměť|konvent a šlechta|konvent a městská společnost|vztah kapucínů s církevními institucemi|členové řádu|terciáři
Klíčová slova anglicky: Capuchins|history of monasticism|religious orders|Bohemia and Moravia|Czech-Moravian Capuchin province|1673-1783|historiography of the Order|Collective memory|Convent and nobility|Convent and urban society|the relationship of the Capuchins and church institution|members of the Order|third Order
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.
  PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK