Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2
Název práce v češtině: Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2
Název v anglickém jazyce: The influence of RDR6 activity and mode of RNAi induction on dynamics and mechanism of silencing of the reporter GFP gene in tobacco cell line BY-2
Klíčová slova: umlčování, TGS, PTGS, metylace, GFP, RDR6, RNA interference, buněčná linie tabáku BY-2
Klíčová slova anglicky: silencing, TGS, PTGS, methylation, GFP, RDR6, RNA interference, tobacco cell line BY-2
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vojtěch Čermák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je blíže pochopit vybrané mechanismy RNA interference - zejména posttranskripčního a transkripčního umlčování genů a role RNA-dependentní RNA polymerázy RDR6 v těchto procesech. Na modelu buněčné linie tabáku s modulovanou aktivtou RDR6 (jejichž příprava je součástí práce) bude sledována frekvence samovolného umlčování reportérového genu pro GFP a frekvence umlčení pomocí tzv. induktorových konstruktů, které spouštějí RNA interferenci různými RNA molekulami (vlásenkou, anisense RNA, nepolyadenylovaná RNA). Paralelně bude testován konstrukt spouštějící umlčování reportérového genu přímo na transkripční úrovni (tvorbou vlásenky z promotorové sekvence). U získaných linií bude sledována dynamika umlčování, frekvence v závislosti na aktivitě RDR6 a konečně tvorba malých RNA a metylace DNA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK