Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha autofagie a vybraných izotypů beta-tubulinu v rezistenci k taxanům u nádorových linií prsu
Název práce v češtině: Úloha autofagie a vybraných izotypů beta-tubulinu v rezistenci k taxanům u nádorových linií prsu
Název v anglickém jazyce: The role of autophagy and selected beta-tubulin isotypes in taxane resistance in breast cancer cells
Klíčová slova: taxany, nádorové onemocnění prsu, mikrotubuly, apoptóza, nádorová rezistence, autofagie, βII-tubulin, βIII-tubulin
Klíčová slova anglicky: taxane, breast cancer, microtubules, apoptosis, cancer drug resistance, autophagy, βII-tubulin, βIII-tubulin
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michael Jelínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 21.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK