Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Repatriace českých pobělohorských exulantů z Polska na Bezdružicko po druhé světové válce
Název práce v češtině: Repatriace českých pobělohorských exulantů z Polska na Bezdružicko po druhé světové válce
Název v anglickém jazyce: Repatriation of Czech White Mountain Battle exiles from Poland to Bezdružice after the Second World War
Klíčová slova: Bílá hora, exulanti, rekatolizace, emigrace, Pruské Slezsko, druhá světová válka, reemigrace, Bezdružice, Kamýk, Zhořec, Pačín, Kohoutov, Vrbice, Horní Polžice, Řešín, Bratrská jednota baptistů, Českobratrská církev evangelická
Klíčová slova anglicky: The White Mountain Battle, exile, recatholisation, emigration, Prussia, the Second World War, reemigration, Bezdružice, Kamýk, Zhořec, Pačín, Kohoutov, Vrbice, Horní Polžice, Řešín The Unity of Brethren Baptists, Evangelical Church of Czech Brethren
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 13.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK