Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi morfologickými a osobnostními znaky u člověka
Název práce v češtině: Vztah mezi morfologickými a osobnostními znaky u člověka
Název v anglickém jazyce: The relation between morphological and personality traits in humans
Klíčová slova: morfologické znaky, osobnost, barva očí, barva vlasů, tělesná výška, index tělesné hmotnosti, faktory prostředí
Klíčová slova anglicky: morphological traits, personality, eye color, hair color, body height, body mass index, environmental factors
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je hledání (v literatuře) korelací mezi morfologickými znaky člověka a jeho psychikou. Diplomant/ka by měla diskutovat možné zdroje těchto korelací a zaměřit se na takové, které nebudou výsledkem genetických rozdílů mezi populacemi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK