Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační rozdíly v distribuci alely HLA-B27 ve vztahu k ankylozující spondylitidě
Název práce v češtině: Populační rozdíly v distribuci alely HLA-B27 ve vztahu k ankylozující spondylitidě
Název v anglickém jazyce: Population differences in the distribution of HLA-B27 allele in ankylosing spondylitis
Klíčová slova: ankylozující spondylitida, HLA-B27, alela, subtyp, populační rozdíly
Klíčová slova anglicky: ankylosing spondylitis, HLA-B27, allele, subtype, population differences
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: Mgr. Peter Novota, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK