Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Název práce v češtině: Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Název v anglickém jazyce: Advances in treatment of human trypanosomiasis
Klíčová slova: trypanosoma, trypanosomiáza, trypanolytický faktor, léčba, diagnostika
Klíčová slova anglicky: trypanosome, trypanosomiasis, trypanolytic factor, treatment, diagnostics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 20.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: Mgr. Igor Grekov, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na shrnutí poznatků o lidské trypanosomiáze, jak s ohledem na průběh onemocnění, tak především na biologii parazita Trypanosoma brucei, její diagnostice a používané léčbě. Druhá část bude zaměřena na vývoj diagnostiky a léčby a budoucí možné směry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is review of the knowledge about human trypanosomiasis in respect of disease development and particularly biology of parasite Trypanosoma brucei, its diagnostics and used treatment. Second part of this work will pursue development and possible future directions in diagnostics and treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK