Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemný vztah mutovaného huntingtinu a pre-rakovinového stadia u savčích buněk.
Název práce v češtině: Vzájemný vztah mutovaného huntingtinu a pre-rakovinového stadia u savčích buněk.
Název v anglickém jazyce: Interplay between mutated huntingtin and precancerogenous status in mammalian cells.
Klíčová slova: huntingtin, rakovina, Huntingtonova choroba
Klíčová slova anglicky: huntingtin, cancer, Huntington´s disease
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Monika Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 15.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: RNDr. Lenka Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na doposud zvláštní spojení výskytu rakoviny a neurodegenerativného onemocnění - Huntingtonovy choroby. Pojednávat bude poznatky o lidské populaci pacientů s jejich následnou implementací na zvížecí modely. Nastíní možnosti experimentální studie na savčích buňkách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study focuses on curious interplay of incidence of cancer and neurodegenerative disease - Huntington´s disease. The known findings about human patiens will be discussed in the field of cancer vs. neurodegenarive diseases and will be implemented on animal models. The study will also bring a draft of potentional experimental study on mammaliam cell lines.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK