Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rozhodování České správy sociálního zabezpečení o dávkách důchodového pojištění
Název práce v češtině: Rozhodování České správy sociálního zabezpečení o
dávkách důchodového pojištění
Název v anglickém jazyce: Deciding of the Czech Social Security Administration
upon benefits from pension insurance
Klíčová slova: Česká správa sociálního zabezpečení, rozhodování, důchodové pojištění
Klíčová slova anglicky: Czech Social Security Administration, deciding, pension insurance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 11.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 14:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: JUDr. Jana Zemanová
  doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat problematikou aplikace práva důchodového pojištění. Jejím předmětem tedy nebude pouze samotná právní úprava důchodového pojištění, tato práce bude mnohem spíše věnována interpretaci práva důchodového pojištění a jejím limitům daným specifickou povahou právních předpisů, aplikační praxi a mechanice rozhodovací činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will deal with the application of the law on pension insurance. Thus its subject will not be only the legislation itself, but this thesis will be much rather devoted to the interpretation of law on pension insurance and to the limits given by the nature of the legislation, to the application practices and to the analysis of decision-making mechanism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK