Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla
Název práce v češtině: Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla
Název v anglickém jazyce: The Revenge in Norbert Frýd's and Viktor Fischl's Works
Klíčová slova: Norbert Frýd, Viktor Fischl, pomsta, druhá světová válka, literatura, holocaust
Klíčová slova anglicky: Norbert Frýd, Viktor Fischl, the revenge, second world war, literature, holocaust
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 11.11.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat tématem pomsty v dílech Norberta Frýda a Viktora Fischla. Zaměří se na dva romány, Krabici živých (1956) Norberta Frýda a Dvorní šašky (české vydání Curych a Praha 1990) Viktora Fischla, kde figuruje téma pomsty v souvislosti s válkou, pronásledováním Židů a holocaustem. Cílem bude konfrontace stylových i kompozičních postupů a autorské poetiky obou děl na pozadí uvedeného tématu.
Seznam odborné literatury
Věra Menclová: Norbert Frýd. Praha 1981.
Věra Menclová: Doslov, in Norbert Frýd: Krabice živých. Praha 1985.
Martina Halamová: Příběh vyprávění Viktora Fischla. Praha 2010.
Štěpán Balík: Three Times Norbert Frýd, in Jiří Holý (ed.): The Representation of the Shoah in Literature, Film and Theatre in Central Europe. Praha 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK