Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní chemické výpočty ve výuce chemie na základních a středních školách
Název práce v češtině: Základní chemické výpočty ve výuce chemie na základních a středních školách
Název v anglickém jazyce: Elementary chemical calculations in Chemistry education at primary and secondary schools
Klíčová slova: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, učebnice a přehledy chemie, základní chemické výpočty
Klíčová slova anglicky: Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools), chemistry textbooks and overviews, elementary chemical calculations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Řešitel: Mgr. Jakub Režňák - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Oponenti: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou výuky chemických výpočtů a zpracováním tohoto tématu v učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia. Předmětem praktické části bude analýza jednotlivých učebnic a přehledů chemie, srovnání těchto učebnic a nakonec doporučení vhodných úprav zpracování tohoto tématu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor will thesis deal with the issue of teaching chemical calculations and with processing of this topic in chemistry textbooks and overviews for secondary grammar schools. . The aim of the practical part will be an analysis of individual textbooks and chemistry overviews, comparison of textbooks and recommendation of suitable adjustments of processing of this topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK