Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční úloha cytoplazmatických konců ankyrinového receptoru TRPA1
Název práce v češtině: Funkční úloha cytoplazmatických konců ankyrinového receptoru TRPA1
Název v anglickém jazyce: Functional role of cytoplasmic domains in the gating of TRPA1 channel
Klíčová slova: Ankyrinový receptor; přechodný receptorový potenciál; iontový kanál; nocicepce; senzorický neuron; struktura-funkce; bodová mutace
Klíčová slova anglicky: Ankyrin receptor; transient receptor potential; ion channel; nociception; sensory neuron; structure-function; point mutation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: RNDr. Hana Zemková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Ankyrinový receptor TRPA1 je excitační iontový kanál, který se účastní převodu bolestivých podnětů na primárních aferentních senzorických neuronech a jehož funkce se uplatňuje za různých patofyziologických stavů souvisejících s vnímáním bolesti. Studium strukturních a funkčních vlastností TRPA1 je nezbytnou podmínkou k racionálnímu vyhledávání vhodných látek, které ovlivňují nociceptivní mechanismy, aniž by negativně působily na ostatní fyziologické funkce organismu. Cílem diplomové práce je popsat funkční úlohu cytoplazmatických konců TRPA1 receptoru a pomocí elektrofyziologických a molekulárně-biologických metod se pokusit určit úlohu některých predikovaných fosforylačních míst, která mohou souviset s modulací TRPA1 v nativním prostředí nociceptorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ankyrin transient receptor potential channel TRPA1 is an excitatory ion channel on primary aferent sensory nerves implicated in pain and various pathophysiological pain states. Structure function studies on TRPA1 are valuable for understanding basic mechanisms of channel gating and for rational analgesic discovery efforts aimed at specific targeting TRPA1. The aim of this diploma thesis is to give an overview of recent evidence regarding the functional and structural properties of TRPA1 channel, summarize recent findings regarding the role of cytoplasmic domains in TRPA1 channel gating and, using electrophysiological and molecular-biology techniques, to explore the role of certain predicted phosphorylation sites that might be related to the modulation of TRPA1 channels in their native context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK