Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In-vivo a ex-vivo modely povrchových mykóz
Název práce v češtině: In-vivo a ex-vivo modely povrchových mykóz
Název v anglickém jazyce: In-vivo and ex-vivo models for superficial mycosis
Klíčová slova: dermatomykóza, keratin, houbová infekce, histopatologie, imunologie
Klíčová slova anglicky: dermatomycosis, keratin, fungal infection, histopathology, imunology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ivana Kučerová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 12.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle rešerse:
(1) Které druhy savců (případně i plazů a ptáku) byly použity jako in-vivo modely pro povrchové mykózy, a kterými druhy hub byly úspěšně infikovány?
(2) In-vitro modely na tkáních a uměle vytvořených systémech
(3) Metodiky způsobů infekce u zvířat a modelů - příprava inokula, příprava zvířete před infikováním, atd.
(4) Jak se infekce vyvíjí klinicky a histopatologicky?
(5) Účely, pro které byly tyto modely použity - např. testovaní účinnosti antimykotik, objasnění imunologické reakce apod.
Předpoklady: Kromě zájmu o mykologii (nutnost) jsou vítány elementární znalosti imunologie a histologie (příp. patologie), které se ale dají dohnat v průběhu studia na tématu. Pro možnost pokračovat v řešení diplomové práce je nutným předpokladem nemít odpor k práci s hlodavci.

Více informací: hubka@biomed.cas.cz

Návaznost diplomové práce: Možnosti využití nízkoteplotní plazmy v léčbě povrchových dermatomykóz na modelu myši domácí(spolupráce s VŠCHT)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK