Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Core trénink ve florbale
Název práce v češtině: Core trénink ve florbale
Název v anglickém jazyce: Use of core training in floorball
Klíčová slova: Core trénink, florbal, kondiční příprava, jádro, bedro-kyčelní stabilita
Klíčová slova anglicky: Core training, floorball, conditioning, core, lumbopelvic stability
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2013
Datum zadání: 09.11.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 09:30
Místo konání obhajoby: D1-2
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Oponenti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Prvním úkolem této práce je přiblížení a vysvětlení tématu core tréninku za pomoci dostupných pramenů domácí i zahraniční literatury, odborných a vědeckých článků, diplomových a bakalářských prací, jakožto i prací trenérské školy. Druhým neméně důležitým cílem je analyzovat potřebné komponenty výkonu hráče florbalu vztažené k problematice core tréninku a na základě této analýzy a rešerše literatury, vytvořit vhodný tréninkový program na zlepšení bedro-kyčelní stability, jež by měla pozitivně ovlivnit celý výkon hráčů seniorských kategorií. Dále poté popsat změny tohoto programu v ročním tréninkovém cyklu. A nakonec určit výhody i nevýhody využitelnosti core tréninku ve florbalu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Prvním úkolem této práce je přiblížení a vysvětlení tématu core tréninku za pomoci dostupných pramenů domácí i zahraniční literatury, odborných a vědeckých článků, diplomových a bakalářských prací, jakožto i prací trenérské školy. Druhým neméně důležitým cílem je analyzovat potřebné komponenty výkonu hráče florbalu vztažené k problematice core tréninku a na základě této analýzy a rešerše literatury, vytvořit vhodný tréninkový program na zlepšení bedro-kyčelní stability, jež by měla pozitivně ovlivnit celý výkon hráčů seniorských kategorií. Dále poté popsat změny tohoto programu v ročním tréninkovém cyklu. A nakonec určit výhody i nevýhody využitelnosti core tréninku ve florbalu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK