Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulátor elektrických obvodů
Název práce v češtině: Simulátor elektrických obvodů
Název v anglickém jazyce: Electrical Circuit Simulator
Klíčová slova: Elektrické obvody, Simulace
Klíčová slova anglicky: Electrical circuits, Simulation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 08.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je napsat knihovnu pro simulaci elektrických obvodů inspirovanou programem Spice (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, de facto standard v této oblasti), která bude schopna vypočítat základní uzlovou analýzu elektrického obvodu postaveného z elektrických prvků typu zdroj napětí, rezistor, kondenzátor a cívka. Knihovna bude napsána v jazyce C++, s důrazem na co největší přiblížení objektového modelu k obvodovým skutečnostem. Dále je cílem vhodným způsobem zpřístupnit tuto knihovnu pro platformu .NET. Nad touto knihovnou bude postaveno grafické rozhraní pro interaktivní konstrukci obvodů a zobrazení výsledků. Obvody napsané v těchto knihovnách půjde exportovat do jazyka Spice, který poskytuje standard obvodového jazyka. Zároveň půjde použít jazyka Spice pro importování obvodu do programu, ovšem pouze v mezích výpočetních schopností programu, tj. základní uzlová analýza a využití pouze dostupných obvodových prvků.
Seznam odborné literatury
• Andrei Vladimirescu, The SPICE Book, Wiley, 1994
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK