Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Larvální toxokaróza a CNS
Název práce v češtině: Larvální toxokaróza a CNS
Název v anglickém jazyce: Larval toxocarosis and CNS
Klíčová slova: Larvální toxokaróza, neurotoxokaróza, Toxocara canis, migrace, paratenický hostitel, definitivní hostitel
Klíčová slova anglicky: Larval toxocarosis, neurotoxocarosis, Toxocara canis, migration, paratenic host, definitive host
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marta Chanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Larvy škrkavek Toxocara spp. migrují v těle paratenických hostitelů (vč. člověka) různými tkáněmi jako tzv. larvae migrans. Vyvolané onemocnění, larvální toxokaróza, může být doprovázeno širokou škálou příznaků, jejichž závažnost souvisí s mnoha faktory (infekční dávka, imunitní stav hostitele, atd.). Mezi nejzávažnější patří tzv. cerebrální toxokaróza způsobena migrací larev do CNS. Cílem práce je zpracovat poznatky o migraci larev Toxocara spp. u různých hostitelů s důrazem na jejich výskyt v CNS a rozvoj souvisejících patologií (zvířecí modely + klinické studie).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK