Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu
Název práce v češtině: Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu
Název v anglickém jazyce: The concept of an average consumer in Czech and European law
Klíčová slova: průměrný spotřebitel, nekalá soutěž, důvěřivý spotřebitel, zvlášť zranitelný spotřebitel
Klíčová slova anglicky: average consumer, unfair comeptition, credulous consumer, particularly vulnerable consumer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 16.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 08:40
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK