Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zastoupení obchodní korporace statutárním orgánem
Název práce v češtině: Zastoupení obchodní korporace statutárním orgánem
Název v anglickém jazyce: Representation of a business corporation by its governing body
Klíčová slova: statutární orgán, zastupování, obchodní korporace
Klíčová slova anglicky: governing body, representation, business corporation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 05.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2015
Datum a čas obhajoby: 18.05.2015 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2015
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje problematice zastupování obchodní korporace statuárním orgánem. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat nejzásadnější otázky související se zastupováním obchodní korporace statutárním orgánem, porovnat současnou právní úpravu s právní úpravou obsaženou v předpisech účinných před 1. lednem 2014, dále zhodnotit přínosnost změn a zkoumat to, zda lze za účinnosti nových právních předpisů i nadále vycházet ze stávající judikatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Master´s thesis deals with issues of representation of business corporation by its governing body. The main aim of Master´s thesis is to analyze most important issues concerning with representation of business corporation by its governingy body and to compare recent legislation with the legislation effective till the 31st December 2013. The aim of this thesis is also to evaluate the changes which occurred in accordance to the new legislation and to examine if it is possible to use former jurisprudence recently.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK