Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chromatografické stanovení nitrofenylhydrazinů a jejich hydrazonů s duální amperometrickou detekcí
Název práce v češtině: Chromatografické stanovení nitrofenylhydrazinů a jejich hydrazonů s duální amperometrickou detekcí
Název v anglickém jazyce: Chromatographic determination of nitrophenylhydrazines and their hydrazones using dual amperometric detection
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 07.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK